Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Van harte welkom bij De Waterakkers

Stichting de Waterakkers exploiteert inmiddels al ruim 30 jaar Zwem- en Sportcentrum de Waterakkers in opdracht van de gemeente Heemskerk. Naast het zwembad beheren wij ook twee sporthallen die op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Onze missie
Het doel van Stichting de Waterakkers is het door middel van een doelmatige en doeltreffende beleids- en bedrijfsvoering tot stand brengen van een structureel 'gezonde' exploitatie. Hierbij wordt gestreefd naar een maximaal maatschappelijk en economisch rendement. Het Zwem- en Sportcentrum De Waterakkers biedt aan een grote diversiteit aan groepen gebruikers onder de bevolking van Heemskerk en omgeving een breed pakket aan activiteiten en faciliteiten voor recreatieve en sportieve vrijetijdsbesteding. Dit alles in veilige en schone accommodaties. Sportief bewegen, plezier en ontspanning zijn binnen De Waterakkers belangrijke waarden. De Stichting De Waterakkers draagt op een verantwoorde wijze zorg voor een optimale realisatie aan deze waarden. Tevens wordt gestreefd naar het bereiken van een optimale waarde voor alle belanghebbenden: bezoekers, verenigingen, medewerkers, bestuur en de gemeente Heemskerk.

Onze visie
Om de missie te verwezenlijken, wil Stichting de Waterakkers een resultaat gerichte en betrouwbare exploitant zijn en voor de gemeente Heemskerk een maatschappelijke partner die:

  1. inspeelt op trends en herkenbare product formules aanbiedt, die een bezoek aan de accommodatie tot een (sportieve) belevenis maakt en uitnodigt om terug te komen;
  2. veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel heeft staan;
  3. zich met de multifunctionele sportaccommodatie De Waterakkers blijvend wil manifesteren als de meest complete en kwalitatief hoogstaande zwem- en sportaccommodatie in de regio IJmond;
  4. het als een grote uitdaging ziet om qua faciliteiten- en activiteitenaanbod optimaal te voldoen aan de huidige en toekomstige wensen van bezoekers uit alle geledingen van de samenleving van Heemskerk (primair) en omgeving (secundair);
  5. op professionele wijze invulling geeft aan de sociaal-maatschappelijke functie en waarbij deskundigheid, klantgerichtheid, kwaliteit en het voortdurend streven naar verbetering kenmerkend zijn voor de organisatie;
  6. in samenwerking met de gemeente Heemskerk als grote sport- en beweegaanbieder een structurele bijdrage wil leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het realiseren van gemeentelijke beleidsdoeleinden.
Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.