Privacyverklaring & policy

Privacyverklaring & policy
Wij hechten eraan duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. In onze privacyverklaring en policy informeren wij jou hierover.

Lees hier de algemene privacy policy.

Lees hier de privacy policy voor medewerkers en sollicitanten.