Binnen

Snelcursus

Met een snelcursus naar je zwemdiploma

Vanaf september 2022 bieden wij geen snelcursus incl. diplomagarantie meer aan. De kinderen die nu nog op de wachtlijst staan zullen wij uiteraard nog oproepen voor een nieuw op te starten snelcursus groep.

Met de leeftijd van 5 jaar kunnen kinderen starten met de snelcursus incl. diplomagarantie bij Zwembad de Waterakkers. Met de snelcursus garanderen wij dat je kind in:

 • 12 maanden het A-diploma haalt (max. te missen lessen: 5 lessen);
 • 15 maanden het A- en B-diploma haalt (max. te missen lessen: 8 lessen);
 • 18 maanden het complete Zwem-ABC haalt (max. te missen lessen: 11 lessen).

Je bent niet verplicht om het complete Zwem-ABC af te nemen en je kan dus ook alleen voor het A-diploma kiezen.

Een diplomagarantie klinkt mooi, maar er zitten wel voorwaarden aan vast. Lees deze voorwaarden daarom goed door:

 • In de eerste maand bepaalt de lesgever of jouw kind het niveau van de snelcursus kan halen. Indien wij vinden dat hij/zij het niveau niet aan kan, dan verplaatsen wij hem/haar naar de reguliere lessen. Het betaalde lesgeld zal worden verrekend naar maandkaarten.
 • Er zit een maximum vast aan het aantal te missen lessen. Wanneer je kind teveel lessen mist, vervalt de diplomagarantie. De receptie controleert of alle lessen worden gevolgd en neemt contact op wanneer het aantal te missen lessen bijna is bereikt, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de ouders zelf! Extra lessen die nodig zijn om het diploma te halen, maar buiten het termijn vallen, zijn voor eigen rekening (kosten maandkaart). Hieronder volgen twee voorbeelden.

Voorbeeld 1
Voor het behalen van het A-diploma mag je in totaal 5 lessen missen. Kees heeft 7 lessen gemist en is na 12 maanden nog niet klaar voor het afzwemmen voor het A-diploma. Hiermee is de diplomagarantie vervallen en de extra lessen zijn voor eigen rekening.
Voorbeeld 2
Voor het behalen van het A- en B-diploma mag je in totaal 8 lessen missen. Loes heeft 10 lessen gemist, maar mag wel binnen het termijn van 15 maanden afzwemmen voor haar B-diploma. Er waren geen extra lessen nodig en die hoeven dus ook niet betaald te worden.

 • De zwemlessen voor de snelcursus gaan in de schoolvakanties altijd door. Behalve in de zomervakantie en op nationaal erkende feestdagen, dat gaat niet ten koste van de diplomagarantie.
 • In de zomervakantie is het wel verplicht om aan 12 zwemlessen deel te nemen. Deze lessen kunnen willekeurig verdeeld worden over de 6 weken: je bepaalt zelf welke week en welke dag. De lessen vinden plaats in de ochtend. Uiterlijk één week van tevoren dienen de lesdagen door te zijn gegeven bij onze receptie. Aan deze lessen zitten geen extra kosten aan verbonden.

Betaling
Het lesgeld van deze cursus dient in drie (vier voor het ABC-pakket) te worden voldaan. Het eerste termijn moet uiterlijk één dag voor aanvang van de eerste les zijn voldaan zijn, het tweede termijn binnen één maand na startdatum en het derde termijn binnen twee maanden na startdatum. Bij het ABC-pakket dient het vierde termijn binnen drie maanden na startdatum te zijn voldaan. Je dient ervoor te zorgen dat de leskaarten op tijd zijn betaald. De einddatum van de leskaart staat vermeld op het entreebewijs voor de zwemlessen die je na elke aanmelding meekrijgt.

Wat heb je nodig?

 • Vanaf 5 jaar
 • Zwemkleding
 • Handdoek
 • Lespas met geldig abonnement
 • Polsbandje
Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.